Actualment esteu veient 41 Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

41 Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Del 12 d’abril al 31 de maig de 2024

Autor: CEFC. Publicat: 13/03/2024

Com cada any, amb la primavera arriben les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, organitzades des del Consorci Forestal de Catalunya amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb les quals col·laborem des del CEFC coordinant una jornada. També cal destacar l’àmplia participació com a ponents de persones titulades en enginyeria de forests.

Aquest any, la jornada 4, del divendres 3 de maig, és la que presentem com a CEFC, i es focalitzarà en el disseny i execució d’estassades selectives. A continuació trobareu el resum de la jornada. Trobareu tota la informació de les 41 JTSEG aquí -> https://www.forestal.cat/web/jornades-tecniques/ultima-jornada

Estassades selectives: beneficis i directrius tècniques per a la seva implementació
En aquesta jornada es visitarà la finca Boscos d’Aiguamúrcia, propietat de la Diputació de Tarragona i amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat l’any 2022. Aquest PTGMF té com a principals objectius la prevenció d’incendis, la conservació de l’hàbitat amb pastura arbrada i la millora dels usos recreatius i de lleure. Davant aquest escenari, les estassades selectives es presenten com una eina idònia per a assolir tots els propòsits marcats.
Els tractaments que es mostraran es van executar com a part de les actuacions demostratives d’adaptació al canvi climàtic del projecte Life AgroForAdapt. A la jornada, la direcció tècnica i l’empresa executora exposaran els beneficis d’aquestes estassades, les dificultats tècniques que van anar apareixent i els rendiments de les actuacions. Com 
a cloenda, es realitzarà un debat sobre possibles millores per fomentar la incorporació d’aquesta pràctica al sector forestal