Fusta massissa de pinassa per a ús estructural

Passió pels boscos, les pastures, la natura i la sostenibilitat


El CEFC representa una professió compromesa amb la gestió forestal sostenible, la conservació de la biodiversitat, el desenvolupament rural, la bioeconomia, la innovació i el gaudi del medi ambient.Notes de premsa


Properes accions de formació del CEFC

Valoració econòmica de boscos

Direcció d’obra forestal i ambiental

Avaluació ambiental de plans i projectes i direcció ambiental d’obra

Coordinació de seguretat i salut


CEFC forma part de:

Colegio oficial de ingenieros de montes

CEFC és membre de:

Institut d'enginyers de Catalunya
Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya

CEFC participa a:

Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya
Comissió Construim Futur
Observatori del Paisatge
Consell Rector

Taula Intersectorial Forestal