Passió pels boscos, les pastures, la natura i la sostenibilitat


Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests a Catalunya

El CEFC representa una professió compromesa amb la gestió forestal sostenible, la conservació de la biodiversitat, el desenvolupament rural, la bioeconomia, la innovació i el gaudi del medi ambient.
PROPERES ACCIONS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Més informació a l’apartat de formació.


El CEFC és la delegació catalana de:

Colegio oficial de ingenieros de montes

i col·labora amb:

que és la delegació catalana de:

El CEFC és membre de:

Institut d'enginyers de Catalunya
Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya

El CEFC participa a:

ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Observatori del Paisatge
Consell Rector

Taula Intersectorial Forestal