Uneix-t’hi al CEFC: Col·legia’t!


La col·legiació per a l’exercici de la professió de l’Enginyeria de Forests per compte propi o aliè, incloent l’exercició en règim de dependència funcionarial o laboral al servei de les Administracions, és obligatòria segons es preveu a la normativa vigent i la jurisprudència.


La col·legiació es troba unificada per a tota Espanya a través del COIM, tot assignant-se una delegació territorial segons el lloc de residència o bé d’activitat principal. Actualment existeixen tres modalitats de col·legiació:

 • Col·legiació de número. És la modalitat general de ple dret. S’accedeix amb la titulació oficial habilitant per a la professió d’enginyeria de forests (segons els diferents plans d’estudi i incloent homologacions d’estudis d’altres països).
 • Col·legiació adherida. És la modalitat adaptada per a les persones titulades amb el Màster en Incendis Forestals: Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO), sempre que no disposin, també, de la titulació habilitant per a l’enginyeria de forests.
 • Precol·legiació. És la modalitat per a les persones que es trobin cursant els estudis conduents a les esmentades titulacions.

Serveis a les persones col·legiades

AVANTATGES

 • Assegurança de Responsabilitat Civil Professional Bàsic de 40.000 € per sinistre i anualitat pel fet d’estar col·legiat.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil Professional de 350.000 € per sinistre i anualitat pel fet de visar o registrar els treballs professionals.
 • Els Col·legiats disposen d’una assegurança de 3.500 € de quantia en cas de mort per accident amb la Mutualitat de l’Enginyeria AMIC.
 • Possibilitat de contractar l’assegurança RCP voluntària d’adhesió individual de fins a 1.500.000 € de cobertura en condicions econòmiques especials.
 • Defensa dels teus interessos professionals, mitjançant atenció personalitzada, de forma totalment gratuïta, davant de qualsevol òrgan de l’Administració.
 • Accés al servei de visat i registre de treballs professional, tant presencial com on-line.
 • El Col·legi garanteix l’arxiu, la integritat i la conservació de la documentació tècnica dels treballs professionals visats o registrats.
 • Possibilitat de contractar assegurances generals (llar, vida, acte, …) a preus especials.
 • Formació Contínua presencial i on-line amb bonificació.
 • Altres cursos de formació amb importants descomptes per a col·legiats.
 • Possibilitat d’accedir gratuïtament al Portal d’Ocupació i inscriure en les ofertes.
 • Rebre la Revista Montes, en format paper, de forma gratuïta.
 • Possibilitat de rebre l’Agenda Tècnica gratuïtament.
 • Possibilitat per accedir a la modalitat de préstec de llibres a la Biblioteca de la ETSE Montes de Madrid i la de València.
 • Possibilitat d’accedir gratuïtament a l’Assessoria Tècnica.
 • Possibilitat d’accedir gratuïtament a l’Assessoria Jurídica.
 • Possibilitat d’accedir gratuïtament a l’Assessoria Fiscal i Laboral i a la Guia Treballar com a Enginyer.
 • Possibilitat d’inclusió en la Llista Oficial de Perits Enginyers de Forests a nivell nacional.
 • Possibilitat de tramitar denúncies sobre la defensa de llocs de treball.
 • Possibilitat de llogar vehicles en condicions especials.
 • Possibilitat de reservar allotjaments en condicions especials.
 • Possibilitat de contractar viatges en condicions especials.
 • Possibilitat d’adquirir entrades d’espectacles a preus especials.