El Solsonès

Formació contínua


El CEFC coordina, organitza i col·labora en diverses accions de formació en l’àmbit professional de l’Enginyeria de Forests i en d’altres d’interès per a l’activitat professional de les persones col·legiades.


El portal de formació contínua del COIM és el principal accés a accions de formació per a les persones professionals de l’Enginyeria de Forests. Al canal de youtube hi ha un repositori de seminaris online.


Des del CEFC també s’organitzaran i es col·laborarà en diverses accions de formació contínua relacionades amb els àmbits d’activitat de la professió, que seran comunicades a través de la llista de distribució interna.

A més a més, el CEFC col·labora anualment a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera organitzades des del Consorci Forestal de Catalunya. Aquestes jornades ofereixen un marc ideal per conèixer diferents experiències de gestió en l’àmbit forestal de marcat caràcter pràctic.


Per qualsevol proposta o requeriment de contingut de formació d’interès per al col·lectiu de l’Enginyeria de Forests, podeu contactar-nos per mail a formacio@cefc.cat.