Visat i Registre de Treballs Professionals

El Visat i el Registre de Treballs Professionals és un servei col·legial que garantitza la identitat i l’habilitació professional de la persona autora i la integritat i qualitat documental del treball. És un procediment que aporta confiança i seguretat a la feina realitzada i a l’activitat professional de les persones col·legiades.

Cada treball visat o registrat al Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests compta amb assegurança de responsabilitat civil professional el límit de la qual d’indemnització per treball, assegurat, sinistre i any és de 40.000 € + 350.000 €. La seva retroactivitat és il·limitada i dóna cobertura als treballs realitzats a tota la Unió Europea.


Visat

Visat col·legial obligatori

Segons es detalla a l’article 2 del Reial Decret 1000/2010 (enllaç, en castellà). En particular, els treballs relatius a projectes o certificats de fi d’obra d’edificació en matèria d’enginyeria forestal.

Visat col·legial a petició del client

Qualsevol feina a petició del client [no de la persona col·legiada], inclosa qualsevol Administració Pública quan actuï com a tal.


Registre de treballs professionals

Registre per part de la persona col·legiada

Qualsevol persona col·legiada pot sol·licitar el Registre dels seus treballs professionals.