Junta Rectora del Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests de Catalunya

La Junta del CEFC per al període 2021-2025 composa de Deganat, Vicedeganat, Secretaria i 9 vocalies.

Cristina Montserrat Rodríguez, degana.

Fundadora i directora de Entrearbres SLPU. Treballant al sector forestal per contribuir a la creació de sinèrgies entre la propietat forestal, les empreses, la forest, l’Administració i el desenvolupament rural.


Mario Beltrán Barba, vicedegà.

Cap de grup KTT&D+I al CTFC. Especialista en silvicultura mediterrània i planificació forestal, gestió propera a la natura, adaptació dels boscos al canvi climàtic i integració de la biodiversitat en la gestió forestal.
Enginyer Professional Sènior (AIPE) Professional Engineer Senior


Maria Pipió Adroher, secretària.

Una gestora dinàmica, amb una sòlida formació tècnica, que s’implica i ofereix un desenvolupament ràpid de projectes. Té experiència als EUA, Brasil, Finlàndia i Espanya liderant projectes ambientals i socials.


Jorge Mercader Esteve, vocal.

Formador · Consultor · Coach · Lean Construction.


Laura Ivorra Revelles, vocal.

Natura, boscos, energies renovables, biomassa,… tinc la sort que moltes de les meves passions formin part de la meva vida laboral.


Álvaro Aunós, vocal.

Catedràtic d’escola universitària, de la Universitat de Lleida, especialitat en l’àmbit de la Silvicultura.


Ester Blanco Casellas, vocal.

Responsable de Transferència tecnològica al CTFC i a l’spin off FBS, del CTFC. Gestió i valorització del coneixement. Innovació, promoció i suport al desenvolupament d’actius tecnològics. Registres IPR d’aplicació forestal i mediambiental. Gestió de la RDi público-privada.


David Meya Nos, vocal.

Cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals, Serveis Territorials del DACC a Girona.


Jesús Fernández Rodríguez, vocal.

Cap de l’Àrea d’enginyeria forestal de Forestal Catalana.


Narcís Ribes Besalú, vocal.

Consultor forestal. Gerent d’associació d’ens locals forestals de Catalunya. Propietari forestal i ramader a l’Alta Garrotxa. Ha estat director del PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa i alcalde de Montagut i Oix, entre d’altres tasques.


Sonsoles Letang Jimenez de Anta, vocal.

.


Albert Castells Vilalta, vocal.

.