Junta Rectora del Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests a Catalunya

La Junta del CEFC per al període 2021-2025 es composa de Deganat, Vicedeganat, i 10 vocalies, de les quals 4 formen part de la Comissió executiva.

Cristina Montserrat Rodríguez, degana.

Mario Beltrán Barba, vicedegà.

Jorge Mercader Esteve, vocal a la Comissió executiva.

Ester Blanco Casellas, vocal a la Comissió executiva.

David Meya Nos, vocal a la Comissió executiva.

Jesús Fernández Rodríguez, vocal a la Comissió executiva.

Maria Pipió Adroher, vocal.

Álvaro Aunós, vocal.

Laura Ivorra Revelles, vocal.

Narcís Ribes Besalú, vocal.

Sonsoles Letang Jimenez de Anta, vocal.

Albert Castells Vilalta, vocal.