Sondeig d’interès en oferta formativa


Utilitza el següent formulari per mostrar el teu interès en l’oferta formativa del Certificat Universitari de Perícia Judicial de l’Associació de Perits Judicials de Catalunya i la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Necessitem saber el nombre de col·legiats/des que esteu interessats en aquest curs (tindríem un descompte de fins a 150 €!)

    No


    Aquest formulari té per objectiu quantificar l'interès de persones col·legiades per poder coordinar l'organització formativa del CEFC en col·laboració amb l'Associació de Perits Judicials de Catalunya. És exclusivament d'ús intern CEFC i en cap cas es compartiran dades identificatives amb l'APJC. La manifestació positiva en aquest sondeig no implica en cap cas la inscripció a la formació, essent aquest un procediment que haurà de fer la persona interessada mitjançant els canals establerts a l'efecte.