Properes accions de formació promogudes pel CEFC per a persones col·legiades


Curs sobre el Manual de Dret Administratiu.

Dimarts, de 14 de novembre a 12 de desembre de 2023. Durada de 16 hores, online en directe.

Objectiu: Analitzar i treure-li el màxim profit al Manual bàsic de Dret Administratiu realitzat conjuntament entre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (CETAFC) i el Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests de Catalunya (CEFC), disponible aquí.
Aquest Manual és una guia bàsica de dret administratiu adreçada als col·legiats que sol·liciten autoritzacions o llicències —segons els casos— a les administracions públiques per tal que coneguin els seus drets, i la forma d’exercir-los, en la tramitació dels expedients per la via administrativa.
També analitzarem un conjunt de models de sol·licituds, d’al·legacions o de presentació de recursos, que s’inclouen a la Guia, i que han de permetre millorar el seguiment de l’expedient i reduir el risc de demores administratives.

Descripció completa i programa del curs en aquest document.

Professorat: l’autora del manual, l’advocada Blanca Gifre.

Preu: 160 € per a persones col·legiades CETAFC i CEFC. 220 € per al públic general.

Inscripcions: A través d’aquest formulari, previ ingrés al compte ES41 0081 0171 4700 0108 8917 amb el vostre nom i cognom, i nom del curs.


Formació en valoració econòmica de boscos.

Primer trimestre de 2024. Format híbrid. Organitzat per ETSEA-UdL i CEFC.

Objectiu: determinació del valor de mercat des de la doble perspectiva del sòl i del vol.
Contingut: desenvolupament dels diferents enfocaments conduents al valor del sòl (normatius, analítics i comparatius) i del vol en funció de l’estructura de l’arbrat. 4 o 5 sessions de 3 o 4 hores de durada.
Destinataris: professionals de l’Enginyeria de Forests que precisin, en l’àmbit del seu exercici professional, el coneixement de les tècniques descrites. Pot ser d’utilitat, en particular, per als següents casos:

  • Ocupacions temporals en forests d’Utilitat Pública.
  • Indemnitzacions per danys i perjudicis causats per incendis forestals.
  • Càlcul de compensacions monetàries per limitacions de tallada.
  • Taxació de compravenda de finques.
  • Peritatges en processos judicials.

Inscripcions: properament.