Properes accions de formació promogudes pel CEFC per a persones col·legiades


Curs de direcció d’obra forestal i ambiental.

Abril de 2023. Una sessió online, una sessió híbrida i una visita a obra presencial. Organitzat per ETSEA-UdL i CEFC.

La direcció d’obra és la figura que vetlla pel compliment dels requisits tècnics i normativa a l’obra segons projecte, vigila el període i pressupost d’execució, vigila la disciplina en la tramesa de l’expedient i sobretot la resolució de múltiples conflictes que poden sorgir en una obra.

PROGRAMA DEL CURS:

  • 30 març (online). 2h àmbit jurídic (Esteban Umerez), 2h DO àmbit públic (Nicolás Cifuentes), 2h contingut projecte executiu (Montserrat Solanelles).
  • 13 abril (online i presencial a l’ETSEA). 2h DO àmbit privat (Cristina Montserrat), 2h coordinació SSL (Jesús Fernández), 4h avaluació i direcció ambiental (Sonsoles Letang), 2h dubtes i debat.
  • 27 abril (presencial, lloc per definir). Visita tècnica a obra en curs.

Preu:

Tarifa per a persones col·legiades al Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests (i qualsevol delegació COIM): 160,00 €
Tarifa per a persones estudiants: 112,50 €
Tarifa general: 300,00 €

Inscripcions:

A través del Centre de Formació Contínua de la UdL: https://www.formaciocontinua.udl.cat/es/programes-formatius/cursos/3816/


Formació en valoració econòmica de boscos.

Cuart trimestre de 2023. Format híbric. Organitzat per ETSEA-UdL i CEFC.

Objectiu: determinació del valor de mercat des de la doble perspectiva del sòl i del vol.
Contingut: desenvolupament dels diferents enfocaments conduents al valor del sòl (normatius, analítics i comparatius) i del vol en funció de l’estructura de l’arbrat. 4 o 5 sessions de 3 o 4 hores de durada.
Destinataris: professionals de l’Enginyeria de Forests que precisin, en l’àmbit del seu exercici professional, el coneixement de les tècniques descrites. Pot ser d’utilitat, en particular, per als següents casos:

  • Ocupacions temporals en forests d’Utilitat Pública.
  • Indemnitzacions per danys i perjudicis causats per incendis forestals.
  • Càlcul de compensacions monetàries per limitacions de tallada.
  • Taxació de compravenda de finques.
  • Peritatges en processos judicials.

Inscripcions: properament.


Curs de dret administratiu en l’àmbit forestal.

Objectiu: Conèixer els procediments administratius relacionats amb l’activitat al sector rural i forestal. Desplegament pràctic del contingut del Manual bàsic de dret administratiu editat pel CEFC i el CETAFC (disponible aquí).

Més informació properament.