Properes accions de formació promogudes pel CEFC per a persones col·legiades


Actualment el CEFC promou 4 accions de formació en diferents àmbits de la professió per a les persones col·legiades. Per fer més eficient l’organització necessitem la teva participació a través d’aquest sondeig.


Curs 1. Valoració econòmica de boscos.

Objectiu: determinació del valor de mercat des de la doble perspectiva del sòl i del vol.
Contingut: desenvolupament dels diferents enfocaments conduents al valor del sòl (normatius, analítics i comparatius) i del vol en funció de l’estructura de l’arbrat. 4 o 5 sessions de 3 o 4 hores de durada.
Destinataris: professionals de l’Enginyeria de Forests que precisin, en l’àmbit del seu exercici professional, el coneixement de les tècniques descrites. Pot ser d’utilitat, en particular, per als següents casos:

 • Ocupacions temporals en forests d’Utilitat Pública.
 • Indemnitzacions per danys i perjudicis causats per incendis forestals.
 • Càlcul de compensacions monetàries per limitacions de tallada.
 • Taxació de compravenda de finques.
 • Peritatges en processos judicials.

  No

  Octubre 2023Novembre 2023Desembre 2023Més endavant

  Entre dilluns i divendresEntre dilluns i dissabteNomés cap de setmana

  PresencialHíbridVirtual

  Menys de 20 horesDe 20 a 40 horesDe 40 a 60 horesMés de 60 hores

  Aquest formulari no recopila dades identificatives, només les respostes per millorar l'organització formativa del CEFC


  Curs 2. Direcció d’obra forestal i ambiental.

  La direcció d’obra és la figura que vetlla pel compliment dels requisits tècnics i normativa a l’obra segons projecte, vigila el període i pressupost d’execució, vigila la disciplina en la tramesa de l’expedient i sobretot la resolució de múltiples conflictes que poden sorgir en una obra.
  Aquest curs inclourà sessions teòriques sobre:

  • Àmbit jurídic. LCSP, àmbit subjectiu i objectiu, adjudicació i execució dels contractes.
  • Àmbit executiu. Principals funcions i problemes freqüents en la Direcció d’Obra.

  Aquest curs inclourà sessions pràctiques: visites a obres que es trobin en execució.

   No

   3r trimestre 20224t trimestre 20221r trimestre 20232n trimestre 2023

   Entre dilluns i divendresEntre dilluns i dissabteNomés cap de setmana

   PresencialHíbridVirtual

   Menys de 20 horesDe 20 a 40 horesDe 40 a 60 horesMés de 60 hores

   Aquest formulari no recopila dades identificatives, només les respostes per millorar l'organització formativa del CEFC


   Curs 3. Avaluació ambiental de plans i projectes i direcció ambiental d’obra.

   Avui dia, amb les diferents normatives i processos administratius resulta imprescindible tenir coneixements sobre la planificació territorial i urbanística, l’avaluació ambiental de plans i projectes i la direcció ambiental.
   Aquest curs inclourà sessions teòriques sobre:

   • Origen i aspectes ambientals d’una Direcció ambiental d’obra.
   • Planificació territorial i urbanística.
   • Avaluació ambiental estratègica de Plans i Programes.
   • Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes.
   • Obligació de la Direcció ambiental d’obra.
   • Casos pràctics.

   Aquest curs inclourà sessions pràctiques: visites a obres que es trobin en execució.

    No

    3r trimestre 20224t trimestre 20221r trimestre 20232n trimestre 2023

    Entre dilluns i divendresEntre dilluns i dissabteNomés cap de setmana

    PresencialHíbridVirtual

    Menys de 20 horesDe 20 a 40 horesDe 40 a 60 horesMés de 60 hores

    Aquest formulari no recopila dades identificatives, només les respostes per millorar l'organització formativa del CEFC


    Curs 4. Coordinació de Seguretat i Salut.

    Curs per poder exercir de coordinador de seguretat i salut en obres forestals, que inclourà:

    • Funcions del Coordinador de SSL.
    • Aspectes jurídics i responsabilitats.
    • Informe favorable del PSSL.
    • Actes de visita d’obra.
    • Casos pràctics.

     No

     3r trimestre 20224t trimestre 20221r trimestre 20232n trimestre 2023

     Entre dilluns i divendresEntre dilluns i dissabteNomés cap de setmana

     PresencialHíbridVirtual

     Menys de 20 horesDe 20 a 40 horesDe 40 a 60 horesMés de 60 hores

     Aquest formulari no recopila dades identificatives, només les respostes per millorar l'organització formativa del CEFC