Jornada de presentació de la nova PAC 2023-2027

Dilluns 13 de febrer de 2023. 17:00h Online.


El 2023 s’inicia un nou període de la Política Agrària Comuna (PAC), amb un pla estratègic orientat a la sostenibilitat, fomentant la competitivitat i la productivitat de les explotacions, incrementant els compromisos mediambientals, i incentivant els joves i la condicionalitat social.
La nova PAC redefineix els ajuts directes, la condicionalitat reforçada i els eco règims com a principals novetats i estableix un nou marc de desenvolupament rural pel període 2023-2027.
L’objectiu d’aquesta jornada és explicar els aspectes més rellevants del proper període dels ajuts de la PAC.

Programa

17.00 h Presentació
Sra. Conxita Villar, degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Sra. Cristina Montserrat, degana del Col·legi Oficial de l’Enginyeria de Forests de Catalunya
Sra. Montserrat Bas, degana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
17.15 h Ponència “Els ajuts directes en els períodes 2023-2027”
Sr. Valentí Marco, Subdirector General de Gestió i Control d’Ajuts Directes
17.55 h Ponència “Els ajuts de desenvolupament rural en la PAC 2023 – 2027”
Sra. Laura Dalmau, Subdirectora General de Planificació Rural
18.35 h Torn de preguntes

Inscripcions

Inscripcions tancades. Per qualsevol consulta, contacta amb comunicacio@cefc.cat

Organització