Vedats de bolets, oportunitats de rendibilitat forestal i la seva legalitat

menys de 1 minut de lectura

Data

19 de novembre de 2018

On

CTFC, Solsona

Més informació

https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=92c04ec6-0a1e-4666-92fe-df3602e15970&groupId=20181
El valor que suposa la recollida de bolets silvestres queda reflectit en l'economia que generen directament a través dels mercats de bolets i indirectament amb activitats vinculades al micoturisme, però també per l'increment de la demanda en el seu vessant d'activitat recreativa.
El desenvolupament de la micosilvicultura permetria gestionar els boscos en cerca d'una major productivitat de bolets; però amb el marc actual difícilment el propietari capturaria els beneficis derivats de tal gestió.
Sobre la base de diferents marcs legislatius a nivell nacional i regional, han sorgit diverses iniciatives d'acotament de l'aprofitament micològic, generalment amb un pagament associat. Aquests “vedats de bolets” són majoritàriament d'ens públics, amb aparentment molt poca iniciativa privada. Això ens porta a preguntar-nos sobre els aspectes de l'oferta d'aquest servei ambiental: per què els propietaris forestals privats no estableixen vedats de bolets?

Actualizat: