Els vedats de bolets, lliçons apreses

menys de 1 minut de lectura

Data

18 d'octubre de 2019

On

Solsona

Més informació

/documents/Solsona_181019_190616.pdf
Els bolets tenen un preu de mercat alt i la seva recol·lecció a Catalunya és gratuïta. Això és injust per als propietaris forestals, que no reben cap compensació econòmica malgrat que els bolets legalment són propietat del titular dels terrenys (Llei 43/2003 de forest, Constitució Espanyola i Codi Civil Espanyol).
Per què els propietaris forestals privats no estableixen aprofitaments regulats de bolets en els seus boscos?
En aquesta jornada es posarà de manifest les dificultats legals i econòmiques, així com les oportunitats que tindrien els titulars dels boscos si volguessin fer un aprofitament micològic de les seves propietats.

Actualizat: