Trufforum-Pro: Congrés Internacional de la tòfona

menys de 1 minut de lectura

Data

25 de gener de 2019

Data finalització

27 de gener de 2019

On

Vic

Més informació

https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=392ae9c5-7439-4dcc-bfbf-73055a4a27fb&groupId=20181

Actualizat: