20/05/2019 - Publicat el número 79 de la revista Silvicultura

1 minut de lectura

S'ha publicat recentment el número 79 de la revista Silvicultura que edita el CPF. Entre d'altres, hi ha els següents continguts:
- Opinió dels silvicultors catalans sobre l'associacionisme forestal privat
- Resultats de les accions d'innovació i transferència del CPF (Orgest multifuncionals, biodiversitat en boscos productius, producció de fusta de qualitat, silvicultura d'adaptació al canvi climàtic, impacte de la GFS sobre serveis ecosistèmics, eines de suport, etc)
- L'assegurança d'incendis sobre plantacions de tòfona negra
- Aplicació per a la gestió conjunta dels PTGMF
- Gestió forestal del CO2 com a eina de responsabilitat social corporativa
- El freixe: usos actuals i circuits de valoració
- Fitxa pràctica de càlcul de la capacitat de càrrega ramadera en rodals arbrats
- La formació en el sector forestal
- Responsabilitats en l'àmbit de la sanitat forestal
- L'Associació de Propietaris de la Serralada Litoral Central
- Entrevista a Sergi Sebastià, de Fustes Sebastià
- Procediment actual de sol·licitud i comunicació d'aprofitaments forestals en terrenys privats sense IOF
- Preus dels productes forestals de la Llotja de Vic de 23 de març de 2019
- Mariano Rojo col·legiat d'honor
- Presentat el portal de boscos i canvi climàtic: primera peça l'IFN-App, la versió actual del Mirabosc On-line
- Guia per orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa
- Aprovació inicial i tràmit d'informació pública del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa

Actualizat: