26/11/2019 - El sector professional forestal reclama al conseller de treball que no menystingui les empreses forestals

3 minut de lectura

Des del Col·legi d'Enginyers de Forests a Catalunya ens hem adherit a la nota enviada al Conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, i que reproduïm a continuació:

EL SECTOR PROFESSIONAL FORESTAL RECLAMA AL CONSELLER CHAKIR EL HOMRANI QUE NO MENYSTINGUI LES EMPRESES FORESTALS

Les associacions sotasignats, que representen les diferents baules de la cadena forestal, encarregada de la gestió forestal, denuncien que anunciar que les tasques forestals es poden realitzar amb aturats sense experiència entorpeix els esforços del sector per aconseguir el reconeixement professional que aquest hauria de tenir.

Anunciar l’atorgament de subvencions per pal·liar els efectes dels incendis de la Ribera d’Ebre mitjançant aturats sense cap formació professional forestal és un acte de irresponsabilitat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. El fet de no utilitzar empreses especialitzades en aquests tipus de treballs augmenta el risc de patir accidents laborals i es malgasten els recursos, ja que no es disposarà de maquinaria forestal especifica per aquest tipus de tasques.

L’extracció d’arbres cremats requereix un capacitació que s’adquireix amb formació forestal específica i experiència, no amb “cursets” de una o dues setmanes. S’ha de tenir en compte que els operaris, durant el transcurs dels treballs forestals, es poden trobar amb arbres secs, cremats, enganxats, bifurcats... que són perillosos, doncs acumulen diferents tensions que poden donar lloc a girs i accidents, sobretot amb operaris poc experimentats.
Des del sector forestal fa molts anys que es reclama el reconeixement dels professionals forestals i la dignificació del sector treballant per augmentar:

  • Més formació que avali el reconeixement d’aquests. La renovació del Conveni col·lectiu del sector forestal de Catalunya, pioner en tot l’estat espanyol n’és un gran exemple o bé els Convenis de col·laboració signats entre el Departament d’Agricultura per promoure, impulsar i desenvolupar la formació dual.
  • Utilització de maquinaria especifica forestal en els treballs forestals. És obvi que en les tasques forestals, i especialment en aquelles que suposen més risc, s’ha de utilitzar maquinaria especialment dissenyada per a treballar en les condicions del bosc (orografia irregular i fortes pendents).
Aquesta maquinaria ha de ser pilotada per personal qualificat i al ser costosa, només en disposen les empreses forestals. Aquesta mesura tampoc és la primera vegada que el Govern l’aplica. Al 2009, després d’unes fortes nevades i ventades, el Govern de Catalunya va anunciar la contractació de 1.000 aturats per pal·liar els efectes d’aquestes sobre els boscos catalans. En aquell moment es va estimar que la neu i el vent havien afectat entre 150.000 i 180.000 m3. L’enorme cost d’aquella mesura només va servir per fer tasques mínimes de prevenció d’incendis forestals als marges del camins, ja que, tal com també es va denunciar en aquell moment, als operaris no especialitzats contractats mitjançant plans d’ocupació els hi mancava l’experiència per desenvolupar el total de les tasques forestals necessàries.

És evident que al utilitzar professionals del sector, no només s’optimitza més el temps de treball i es redueix el risc d’accidents laborals, sinó que s’utilitzen empreses que ja disposen de material específic per a fer aquest tipus de treballs, amb lo qual els costos disminueixen dràsticament.

I també és evident la manca de coordinació de la nostra administració: en aquest cas, s’ha tingut més en compte els avantatges polítics i els titulars de premsa que el que convé als nostres boscos i quina capacitació és requereix per desenvolupar les tasques que necessita la recuperació del incendi, per a que aquestes siguin òptimes des del punt de vista professional i de la seguretat.

Signen:

ACETREF-Associació Catalana d´Empreses de Treballs Forestals
ARESCAT- Associació de rematants i serradors de Catalunya
Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests a Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
Consorci Forestal de Catalunya
PROFOR- Associació de Professionals Forestals

En aquest enllaç trobareu la nota de premsa.

Actualizat: