Reunio Itec

menys de 1 minut de lectura

El CEFC ha acudit a la reunió de de la Comissió Construïm Futur de l'Institut Català de la Tecnologia .
La Comissió Construïm el Futur (CCF) compta amb la participació de 40 entitats públiques i privades, amb representació de tots els col·legis d'enginyers tracta sobre nous processos per a una nova Construcció: integració de IPD (Ingegrated Project Delivery), LEAN i BIM.
L'objectiu de la CCF és el disposar d'un document que identifiqui el conjunt d'actuacions necessàries, les responsabilitats per a dur-les a terme, i el procés necesasari que condieixi, de forma ordenada i consensuada entre els diversos agents, cap a la implatnació dels processos BIM al sector i pugui orientar la presa de decisions que formin part d'un futur "mandat BIM" (2015).

Actualizat: