Resiliència del roure i el pi roig davant els efectes del canvi climàtic. Jornada pràctica del mètode ARCHI

menys de 1 minut de lectura

Data

26 de juny de 2019

On

Ripoll

Més informació

https://gallery.mailchimp.com/7b789dd6c6096428f7f5d8aa4/files/6d6227c9-a9ab-47b8-a463-caa7a6e2bd69/Jornada_ARCHI_roure_pi_roig_1_.pdf
El mètode ARCHI és una eina de diagnòstic de l’estat fisiològic per diferents arbres, desenvolu-pada pel Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) i l’Institut pour le Développement Forestrier (IDF).
Aquest mètode permet ajudar als professionals del sector forestal a prendre decisions ja que es tracta d’una eina de fàcil utilització que mitjançant una lectura de l’arquitectura de l’arbre permet avaluar el seu estat fisiològic i posteriorment la resiliència en funció de l’evolució del seu entorn.
Una altra virtut d’aquest mètode és que permet l’avaluació tant a nivell de peu com a nivell de massa fet que facilitarà una gestió forestal sostenible.

Actualizat: