Recursos disponibles a la xarxa, dades obertes i dades gratuïtes

menys de 1 minut de lectura

Data

28 de març de 2019

On

Lleida

Més informació

/documents/recursosXarxaCopernicus.pdf
Actualment, la immensitat de la xarxa ens ofereix moltes possibilitats per accedir a recursos i eines de gran utilitat i que ofereixen grans avantatges per aplicar-los en la esfera professional.
Un exemple molt clar, és la informació disponible mitjançant el programa Copernicus, força abundant donada la multitud d’entitats implicades i el gran interès que ha generat el projecte.
En aquesta jornada es pretén dibuixar un esbós sobre el programa i l’accés a alguna de les seves dades.

Actualizat: