Prevenció de riscos laborals en els treballs forestals

menys de 1 minut de lectura

Data

20 de novembre de 2019

On

Manresa

Més informació

/documents/Manresa_201119_199108.pdf
Les empreses forestals es caracteritzen pel desenvolupament d’activitats que presenten gran dispersió i diversitat cosa que dificulta la programació i execució de les actuacions preventives. Per altra banda, les condicions en les que es realitzen aquests treballs, la maquinària utilitzada, la meteorologia, la orografia del terreny i la peculiaritat de la població treballadora (immigrants, idioma, nivell de professionalització..) fan que aquests tipus de treball siguin perillosos, amb múltiples riscos que poden acabar en accidents de treball.

Actualizat: