Planificació urbanística i territorial

menys de 1 minut de lectura

Data

20 de juny de 2019

On

Institut Rubió i Tudurí - Barcelona

Més informació

/documents/Curs planificacio urbanistica CEFC 20jun19.pdf
El sòl a Catalunya, sigui quina sigui la seva classificació o qualificació, està afectat pels diferents rangs de planificació territorial i urbanística, a banda dels propis plans especials d’espais naturals o d’altres instruments aplicables per les característiques intrínseques d’un territori o pels seus interesos sectorials.
La implantació d’infraestructures, l’adequació d’edificacions rurals, la ubicació d’instal·lacions auxiliars i la implantació d’activitats, requereixen processos i tràmits específics, on la regulació urbanística hi juga un paper fonamental.
En aquest curs mostrarem els instruments de planificació que tota enginyera o enginyer del medi natural ha de conèixer, així com les eines disponibles per obtenir-ne la informació escaient.
Recomanem porteu ordinador, si en teniu!
Data límit d'inscripció: 13 de juny
Inscripcions: web del COIM