30/09/2019 - Convocatòria lloc de treball AODL al Consell Comarcal del Baix Llobregat

menys de 1 minut de lectura

Selecció mitjançant concurs-oposició d'un/a tècnic/a mitjà/na, a jornada completa, agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a la dinamització de les empreses agràries de les muntanyes del baix i d'altres espais de la comarca del Baix Llobregat, al Consell Comarcal.
TERMINI: 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de a publicació al BOP, que va ser divendres 27/9/19.
En aquest document trobareu les bases, així com en la web del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Actualizat: