Tràmits administratius i obligacions legals per a empreses forestals

menys de 1 minut de lectura

Data

4 d'abril de 2019

On

Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners

Més informació

/documents/JornadaPATTTramitsEmpresesForestalsSantaColomaFarners-4abr19.pdf
L’activitat empresarial forestal té una càrrega important de tràmits administratius i comporta també vàries obligacions legals.
En els darrers anys, el marc normatiu, tant sectorial com general, ha evolucionat en tots els nivells (europeu, espanyol i català) configurant un entorn dinàmic que demana un esforç d’adaptació constant a tots els operadors del sector.
L’objectiu d’aquesta jornada és oferir a les empreses informació actualitzada sobre tres grans àmbits d’interacció amb l’administració:
  • Els canals de tramitació telemàtica, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament, i els règims de comunicació i autorització.
  • Els compromisos i obligacions que contrauen els beneficiaris d’ajuts públics.
  • Els registres i declaracions obligatòries associats a l’activitat.

Actualizat: