El noguer com a frondosa productora de fusta de qualitat. Materials Forestals de Reproducció disponibles i sistemes de plantació

1 minut de lectura

Data

31 d'octubre de 2019

On

Sant Feliu de Buixalleu

Més informació

/documents/Sant Feliu de Buixalleu_270919_190208.pdf
La importància de les diferents espècies de noguers (Juglans spp.) per a producció de fusta és coneguda, com també ho és l’alt valor que aquesta fusta assoleix en els mercats del moble i l’ebenisteria fina.
Per fer plantacions amb objectiu productiu és necessari conèixer els diferents materials existents al mercat i disposar d’eines per escollir el que millor s’adapta a les condicions particulars de cada explotació.
És, per tant, fonamental, l’ús de Materials Forestals de Reproducció (MFRs) de comportament conegut. Saber quins requeriments climàtics i edàfics tenen, com s’expressen els caràcters de creixement i conformació forestal i quin nivell de diversitat genètica els caracteritza.
Anys d’estreta col·laboració entre l’IRTA i Forestal Catalana prospectant, seleccionant arbres destacats i avaluant en assaigs, han permès finalment instal·lar Materials de Base (MB) oficials destinats a produir MFRs de noguer pel seu ús forestal.
En aquesta jornada es presentaran els MFR de noguers disponibles i el recorregut fet per arribar a la seva inclusió dins del Catàleg nacional de MB. Es parlarà dels aspectes a considerar per fer una plantació de noguers de fusta i com gestionar-la i es visitarà una plantació propera de noguers híbrids de 6 anys.

Actualizat: