L’ús de la maquinària forestal com a millora de la prevenció i seguretat en els boscos

1 minut de lectura

Data

14 de juny de 2019

On

Puig-reig

Més informació

/documents/Puig-reig_140619_190183.pdf
L’execució dels treballs forestals presenta unes característiques que dificulten la programació i execució de les actuacions preventives: les condicions en les que es realitzen aquests treballs, la maquinària utilitzada, la meteorologia, la orografia del terreny, la manca de professionalització, entre altres, fan que aquest tipus de treballs siguin perillosos, amb múltiples riscos que poden acabar en accidents de treball.
En quan a la legislació, no existeix una normativa específica de Prevenció de Riscos Laborals per al sector forestal.
En alguns casos es pren de base el RD 1627/97 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en molts casos de difícil aplicació. Tots aquests factors dificulten la creació d’un entorn de treball segur. La utilització de maquinària forestal professional contribueix sens dubte a la reducció dels accidents laborals al bosc reduint l’exposició dels operaris, millorant la comoditat i reduint l’estrès d’aquest.
Jornada orgnanitzada pel Consorci Forestal de Catalunya, amb la col·laboració de la Cooperativa de Serveis Forestals i el CTFC, en el marc de les XXXVI Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera.

Actualizat: