Plantacions d’enriquiment i diversificació d’ecosistemes agrícoles i forestals

menys de 1 minut de lectura

Data

31 de maig de 2019

On

Mediona

Més informació

/documents/Mediona_310519_190182.pdf
Es presenten intervencions de plantació forestal per diversificar i incrementar el valor econòmic i/o ambiental de diversos àmbits del Penedès:
a) Diversificació de pinedes pures de pi blanc (puntualment, mixtes amb pinassa) amb roure, alzina i planifolis productors de fusta de qualitat (servera, moixera de pastor, cirerer).
b) Plantacions forestals mixtes en feixes agrícoles abandonades.
c) Integració de vegetació arbustiva i forestal en viticultura d’alt valor ambiental.
L’objectiu d’aquestes plantacions és múltiple: generar productes d’alt valor afegit (fusta de qualitat), incrementar el valor paisatgístic i la biodiversitat (flora, fauna); prevenció de l’abandonament d’espais oberts; millorar la resiliència de les forests en cas d’incendi (afegit d’espècies rebrotadores) i millora a nivell d’agroecosistema (viticultura), entre d’altres.

Actualizat: