Gestió forestal i conservació de la biodiversitat als boscos de ribera

menys de 1 minut de lectura

Data

7 de juny de 2019

On

Les Masies de Voltregà

Més informació

/documents/Masies de Voltrega_070619_190181.pdf
Els espais de ribera acullen hàbitats arbrats on la multifuncionalitat assoleix gran interès i complexitat per la interacció que s’estableix entre el medi terrestre i l’aquàtic. Vernedes i salzedes són alhora hàbitats d’interès comunitari.
En aquesta jornada es mostraran i es debatran les diferents alternatives de gestió dels boscos i arbredes de ribera en el context de les directives comunitàries, amb l’objectiu de compatibilitzar gestió forestal amb conservació. Es visitarà una illa fluvial al riu Ter a Osona, on s’endegaran mesures de restauració i millora forestal després de la crescuda d’octubre, una colònia d’ardeids en verneda i una antiga plantació de ribera que ha esdevingut un espai amb alt interès per la biodiversitat.

Actualizat: