Jornada Observació de la Terra i espai forestal, eines de diagnòstic

menys de 1 minut de lectura

Data

8 de novembre de 2018

On

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - Parc de Montjuïc - Barcelona

Més informació

http://www.icgc.cat/L-ICGC/Agenda2/Jornada-Observacio-de-la-Terra-i-espai-forestal-eines-de-diagnostic
Un creixent nombre d'estudis i d'aplicacions orientats a la diagnosi de l'estat de l'espai forestal fan ús de tècniques i de tecnologies pròpies de la geoinformació i, en particular, de l'observació de la Terra, des de satèl·lit, avió, dron o terrestre, per determinar-ne la distribució espacial, els patrons i les dinàmiques dels impactes sobre els espais naturals i, en concret, les masses forestals. Les eines de geoinformació i les tècniques d'observació de la Terra donen una mesura objectiva, sinòptica i amb capacitat repetitiva en el temps, dels impactes sobre el territori, que analitzarem en aquesta jornada, com a eina de suport a la decisió i a la gestió forestal, a través de tes presentacions i d'un espai de debat.

Actualizat: