Gestió de riscos naturals i canvi climàtic: estat de la qüestió i reptes de futur

1 minut de lectura

Data

29 de novembre de 2018

On

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Solsona

Més informació

https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=8fc4ea86-e9ad-4b80-a74b-2ad170072a2f&groupId=20181
Els boscos són una infraestructura fonamental en la prevenció dels riscos naturals i la mitigació dels seus impactes. No obstant això, la seva funció protectora i persistència es pot veure compromesa davant dels canvis socioeconòmics en la seva gestió o per efecte de les mateixes pertorbacions naturals. Durant la jornada es presentarà una síntesi de quatre riscos naturals que afecten als boscos (incendis, tempestes, inundacions i allaus) i les seves tendències en un context de canvi climàtic. Anticipar els possibles escenaris permetrà planificar les mesures adients per a minimitzar-ne els efectes negatius vers la societat i el medi ambient, i maximitzar la funció protectora de les forests, tot integrant els diferents actors involucrats en la gestió del risc. L’acte vol debatre els reptes actuals i futurs de la gestió dels riscos naturals des de la perspectiva de la seva avaluació, planificació i governança en un context de canvi climàtic. La jornada servirà per presentar els resultats del projecte europeu Net Risk Work; Networking for the European Forest Risk Facility Initiative. La jornada va adreçada a gestors del territori, d’ens locals, divulgadors i comunicadors i en conjunt a les persones i professionals interessades en la gestió dels espais forestals i riscos naturals.

Actualizat: