Qui som

L’estructura del Col·legi té com a base la Junta electa. Aquesta Junta està formada per un Degà, dos Vicedegans (un dels quals és també Vocal per la província de Barcelona) i dos Vocals provincials més, per a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona. Tant el Degà, com els Vicedegans tenen funcions representatives. Els Vocals provincials també les tenen en l’àmbit de la seva província.
Per altra banda, aquesta estructura bàsica basada en el territori no és adequada per complir els objectius del nostre Col·legi i Associació. Així doncs, ens estructurem en equips de treball que donen resposta a unes finalitats clarament delimitades tant territorials com estructurals.

Junta Comissions

Junta