Es busquen candidats per tesi al CTFC

1 minut de lectura

Es busca candidat per a sol·licitar una beca de doctorat de Formació d’Investigadors (FI-DGR 2018) o (FPU 2018) per a la realització d’una tesi doctoral sobre la predicció dels potencials efectes del canvi global sobre l’estructura i composició dels boscos a Catalunya, dins del grup de biodiversitat i ecologia del paisatge.
Es cerquen candidats interessats en desenvolupar aplicacions de models de distribució d’espècies (SDM) a l’avaluació dels impactes del canvi climàtic i dels canvis d’ús del sol sobre el regim d’incendis i els serveis ecosistèmics proporcionats pels ocells com la dispersió de llavors. Els treballs utilitzaran grans bases de dades basades en seguiments de la biodiversitat a llarg termini. El candidat treballarà en el marc del Biodiversity and landscape Ecology lab que forma part de la creada unitat mixta de recerca entre el CTFC i el CREAF (http://www.creaf.uab.es/).
Requirements:
• Es requereix tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic superior a 7.12 (grau) i 8.33 (master); i tener el títol de Máster (posterior al 2016) o estar matriculat en un Màster Universitari Oficial en el present curs 2018-2019.
Altres
• Experiència en anàlisis SIG i d’informació provinent de sensors remots. Preferentment amb coneixements de programació.
• Experiència en llenguatge de programación estadística R.
• Coneixements d’ornitologia.
• Experiencia prèvia en el desenvolupament de models de distribución d’espècies (SDM).
• Nivell d’anglès alt.
Lloc de treball:
• Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a Solsona (Lleida).
Candidats interessats podeu enviar el CV i un escrit curt de motivació, via e-mail a lluis.brotons@ctfc.cat

Actualizat: