Drons i aplicacions en la biologia de la teledetecció

menys de 1 minut de lectura

Data

14 de juny de 2019

On

Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners

Més informació

/documents/Santa Coloma de Farners_140619_190589.pdf
La creixent necessitat de l’ús de noves tecnologies en l’estudi i la gestió del món natural en tots els seus aspectes, ha fet palesa la necessitat d’implementar els drons com a eina bàsica per a la realització òptima d’aquestes tasques.
L’objectiu de la jornada és conèixer les aplicacions dels drons i, en el marc de la biologia i el món natural, com es poden processar les imatges obtingudes. Es descriuran els programes més utilitzats i el programari existent, fent esment a les diferents característiques de cadascun, així com als sistemes SIG i estadístics predominants. S’utilitzaran exemples existents i realitzats per diverses institucions, per a diversos escenaris naturals i objectius marcats.
També es proporcionarà informació bàsica de caràcter ètic i legislatiu per a un correcte procedir.

Actualizat: