Col·legiació

Punxa aquí per obtenir el formulari i les instruccions per col·legiar-te

AVANTATGES
Assegurança de Responsabilitat Civil Professional Bàsic de 30.000 € per sinistre i anualitat pel fet d'estar col·legiat.
Assegurança de Responsabilitat Civil Professional de 350.000 € per sinistre i anualitat pel fet de visar o registrar els treballs professionals.
Els Col·legiats disposen d'una assegurança de 3.500 € de quantia en cas de mort per accident amb la Mutualitat de l'Enginyeria AMIC.
Possibilitat de contractar l'assegurança RCP voluntària d'adhesió individual de fins a 1.500.000 € de cobertura en condicions econòmiques especials.
Defensa dels teus interessos professionals, mitjançant atenció personalitzada, de forma totalment gratuïta, davant de qualsevol òrgan de l'Administració.
Accés al servei de visat i registre de treballs professional, tant presencial com on-line.
El Col·legi garanteix l'arxiu, la integritat i la conservació de la documentació tècnica dels treballs professionals visats o registrats.
Possibilitat de contractar assegurances generals (llar, vida, acte, ...) a preus especials.
Formació Contínua presencial i on-line amb bonificació.
Altres cursos de formació amb importants descomptes per a col·legiats.
Possibilitat d'accedir gratuïtament al Portal d'Ocupació i inscriure en les ofertes.
Rebre la Revista Montes, en format paper, de forma gratuïta.
Possibilitat de rebre l'Agenda Tècnica gratuïtament.
Possibilitat per accedir a la modalitat de préstec de llibres a la Biblioteca de la ETSE Montes de Madrid i la de València.
Possibilitat d'accedir gratuïtament a l'Assessoria Tècnica.
Possibilitat d'accedir gratuïtament a l'Assessoria Jurídica.
Possibilitat d'accedir gratuïtament a l'Assessoria Fiscal i Laboral i a la Guia Treballar com a Enginyer.
Possibilitat d'inclusió en la Llista Oficial de Perits Enginyers de Forests a nivell nacional.
Possibilitat de tramitar denúncies sobre la defensa de llocs de treball.
Possibilitat de llogar vehicles en condicions especials.
Possibilitat de reservar allotjaments en condicions especials.
Possibilitat de contractar viatges en condicions especials.
Possibilitat d'adquirir entrades d'espectacles a preus especials.


REQUISITS
Estar en possessió del títol d'Enginyeria de Forests o del Màster Universitari que habiliti per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests o títol equivalent oficialment homologat o reconegut.

Punxa aquí per obtenir el formulari i les instruccions per col·legiar-te