Alternatives de gestió del bosc cremat

menys de 1 minut de lectura

Data

10 de maig de 2019

On

Blanes

Més informació

/documents/Blanes_Bosc_100519_190609_DEFINITIU.pdf
Jornada demostrativa sobre el terreny per compartir l’avançament i els primers resultats del projecte destinat a avaluar quines són les millors pràctiques de gestió del bosc cremat per garantir la conservació de l’ecosistema i la biodiversitat.
Es mostrarà el resultat dels tractaments forestals (no intervenció, tala sostenible i tala convencional) aplicats a parcel·les experimentals de bosc cremat. S’explicaran els mètodes i resultats inicials de l’estudi d’indicadors ecològics que permeten comparar la recuperació de la biodiversitat i l’ecosistema entre els tractaments efectuats.
Aquesta jornada forma part de les activitats de demostració “Avaluació ecològica i econòmica comparada de les pràctiques forestals en boscos cremats amb la utilització de múltiples indicadors”, operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Actualizat: