Actuacions silvícoles per preparar un bosc a dinàmica natural

menys de 1 minut de lectura

Data

2 d'octubre de 2018

On

Can Bosc (DOSRIUS)

Més informació

http://www.creaf.cat/events/events/actuacions-silvicoles-preparar-un-bosc-dinamica-natural
El CREAF està recopilant i caracteritzant una Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural (XBDN) pionera a la península ibèrica per encàrrec del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Es tracta d’una xarxa de boscos amb un elevat grau de naturalitat i baixa empremta humana representativa dels diferents habitats forestals de Catalunya creada amb finalitats de conservació de la biodiversitat i de recerca.
Fins ara no s’ha aprofundit massa en quines actuacions silvícoles específiques poden servir per acompanyar a un bosc pre-madur o madur a dinàmica natural.
Per això organitzem una jornada tècnica de caràcter pràctic en la que veurem in situ què és un bosc madur mediterrani, quins indicadors permeten caracteritzar-lo, quines característiques ha de tenir un bosc per a què tingui sentit dur a terme actuacions silvícoles per preparar-lo i deixar-lo a dinàmica natural.

Actualizat: