L’Associació Catalana d’Enginyeria del Medi Natural

L'Associació Catalana d'Enginyeria del Medi Natural es creà el 2014 amb l'objectiu de facilitar l'accés dels professionals de l'enginyeria forestal als mecanismes de qualificació professional, amb l'adhesió a l'AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers).
El mateix any 2014 es va signar un conveni entre la subdelegació del Col·legi d'Enginyers de Forests a Catalunya i l'Associació Catalana d'Enginyeria del Medi Natural amb l'objectiu de regular la relació entre ambdues parts per promoure el desenvolupament de l'Enginyeria Forestal a Catalunya.
En la passada assemblea del 20 d'octubre de 2018 s'acordà donar suport a l'ACEMN i posar-la en funcionament.
Estatuts de l'ACEMN
Formulari de soci de l'ACEMN