L'Associació Catalana d'Enginyeria del Medi Natural

L'Associació Catalana d'Enginyeria del Medi Natural es creà el 2014 amb l'objectiu de facilitar l'accés dels professionals de l'enginyeria forestal als mecanismes de qualificació professional, amb l'adhesió a l'AQPE (Agency for Qualification of Professional Engineers).
El mateix any 2014 es va signar un conveni entre la subdelegació del Col·legi d'Enginyers de Forests a Catalunya i l'Associació Catalana d'Enginyeria del Medi Natural amb l'objectiu de regular la relació entre ambdues parts per promoure el desenvolupament de l'Enginyeria Forestal a Catalunya.
En la propera assemblea d'octubre de 2018 s'informarà amb més detall a les col·legiades i col·legiats sobre aquest tema de cara a desenvolupar el conveni i posar en funcionament l'ACEMN.