Presentacio Observatori Enginyeria

menys de 1 minut de lectura

El passat 6 de juliol es va presentar l'Observatori de l'Enginyeria, coordinat per Industrials, i al qual vam col·laborar.
Les principals conclusions són:
EN RESUM:
· A Catalunya hi ha 117.000 enginyers (107.500 actius)
· L’atur és només del 4%
· Un 10% han emigrat i un 15% d’extrangers han vingut
· Un 47% són Enginyers/Master Enginyer i un 57% són Enginyer Tècnic/Enginyer de Grau.
· Les dones ja representen més del 20% si edat < 40 anys.
· La retribució mitjana d’un enginyer són 40.000 €.
· Necessitarem 29.000 enginyers més per als propers 10 anys.
PER APROFUNDIR:
· Evolució del perfil professional dels enginyers en els propers 10 anys.
· Nous perfils professionals tècnis en sectors tradicionalment NO tecnològics.
· Desenvolupament de sectors i necessitat d’enginyers: p.e. Ferroviari; digitalització empreses i sectors; …
· Presència de la dona enginyer i foment de noves vocacions.
· Mobilitat internacional dels enginyers.
· Incorporació dels enginyers a la PIME.
Text el·laborat per Antoni Grau.

Actualizat: