Bionergia i Canvi Climàtic. Quin paper hi pot jugar la biomassa?

menys de 1 minut de lectura

Data

30 de novembre de 2018

On

CANVI D'UBICACIÓ A: Aules de formació de la Vall de la l'Arrabassada de la Diputació de Tarragona. Carrer Carles Riba, 6, TARRAGONA

Més informació

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdBHBe_dIq3vNP6SVkeGaWpkW_Y7nPyFVay3Cx5It3a37zdQ/viewform
CANVI D'UBICACIONS SEGONS NOTIFICACIÓ DE 27 DE NOVEMBRE:
http://www.diputaciodetarragona.cat/formacio/aulavirtual/file.php/1/ecuf/c_aules.htm
https://www.google.com/maps?ll=41.122072,1.272879&z=17&t=m&hl=ca&gl=US&mapclient=embed&q=Carrer+Carles+Riba,+6+43007+Tarragona
L’ús de la biomassa forestal i agrícola com a font d’energia renovable, en l’àmbit de la gestió energètica i la planificació territorial constitueix una opció a considerar en la planificació i execució d’actuacions per la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Públic objectiu:
Adreçada als/les professionals dels àmbits de les ciències ambientals i de les enginyeries agrícoles i de forests i disciplines relacionades.
La jornada està orientada als professionals i polítics del sector públic que treballen en planificació urbanística i territorial a escala municipal; especialment, en tractament del sòl no urbanitzable, en planificació energètica, en plans estratègics d’adaptació i mitigació en front al canvi climàtic, gestors o tècnics energètics, tècnics de territori i medi ambient, tècnics de riscos ambientals, etc.. Pel que fa al sector privat, per tècnics que treballen en avaluació ambiental estratègica, en redacció de projectes i plans i programes d’adaptació i mitigació al canvi climàtic i als especialistes en responsabilitat social corporativa d’empreses.

Actualizat: